כל היצירות של נעם ונקרט

 
לעבודתי שתי רגליים- התבונות בעולם ועבודה מהראש, מהדמיון. שני החלקים האלה מזינים זה את זה ואולי אפילו לא יכולים להתקיים האחד בלי השני. ההתבוננות מייצרת עושר של רעיונות, תמיד מפתיעה ומחדשת. במידה מסוימת הציור הוא תירוץ כדי להתבונן. העבודה מהראש נסמכת על העושר שנלמד דרך העין, ומאפשרת לצייר את מה שלא ניתן להתבונן עליו