כל היצירות של נינו הרמן

 
מנסה ליצור מבט אחר, לנוע בין מרחבים בין האנושי למופשט, לעבר מפגש לא מתוכנן ולא מבוים. העבודות מתפתחות מתוך ניסיון להראות שהמציאות בחוץ, כמו המציאות בתוכנו, הינה מורכבת ומרובדת.