כל היצירות של נטלי אילון

 
דרך אובייקטים קינטיים ועבודות רישום, נטלי חוקרת חוויות אנושיות- חושיות ורגשיות. העבודה המוצגת הינה רישום הכנה לפסל, דרכו חוקרת נטלי את האפשרות של העין להפוך ליישות אנושית אוטונומית