כל היצירות של נועה תבורי

 
בוחנת את הנוכחות האופקית והאנכית של העולמות אותם היא בוראת באמצעות יצירת חוסר איזון, בעולם התלוי על בלימה. משתמשת במצבי קיצון המורכבים מכוחות מנוגדים: אופקי מול אנכי, ריבוי כנגד צמצום, גודש אל מול ריקנות, צורניות אל מול הפשטה