כל היצירות של נועה ליבל

 
העבודות הן תוצר של דיאלוג בין תוכן הגלויה לבין זיכרונות ואסוציאציות שהיא מעלה. בעבודה יש תהליך חיבור בין זמנים ומקומות שונים: זמן הגלויה- המקום והקונטקסט שבה היא צוירה והודפסה לבין הזמן הנוכחי וכל הזמנים שהוא נושא בחובו