כל היצירות של נועה טורקניץ

 
אני יוצרת פסלים אקספרסיביים בטכניקות השאולות מאמנות חובבים ומילדים. הדימויים שמאפיינים את עולמי האמנותי מושפעים מפולקלור, תרבות פופ וחלומות בלהה