כל היצירות של נאוה קריזה רון

 
הדמויות שאני יוצרת שקטות ומופנמות מחד, ועזות מבע, חושניות ומלאות חיים מאידך. באמצעות החומר, הזרימה, התנועה ושווי המשקל הפנימי, מבטאות הדמויות את רגשותיהן לצופה, מספרות את סיפורן כמו גם את סיפורי אני