כל היצירות של נאוה לי-טל

 
ציור כצורך בסיסי. מציירת דברים קרובים, הבית, הכלים, שמחת הארוח, וכן נופי טבע, רבים מהם דמיוניים, זכרונות ילדיות. מנסה טכניקות וגדלים, חיפוש ונסיונות כדרך אמנותית