כל היצירות של משה ריפנר

 
אני עובד בעיקר ברישום, לרוב במדיומים מימיים (דיו, צבעי מים גואש). אני פועל בניין ואת רוב עבודותיי אני יוצר באתר בניין. אני פורס גליל נייר גדול, שופך כתמי דיו ומגשש את דרכי לדמות פיגורטיבית