כל היצירות של משה רואס

 
בעבודתי אני מתחקה אחר תהליכי כליה, פירוק ובלייה שעוברים אובייקטים שאני מוצא ומייצר. אני מתעניין בשכבות שלהם, אלו הנושאות את סימני העבר, ותופס אותן כחלק בלתי נפרד מהמהות שלהם, כמעט כאילו לא היו דוממים, אלא יצור חי.