כל היצירות של משה קסירר

 
חי ויוצר במושב יודפת שבגליל. ציוריו מאופיינים בטכניקה ייחודית, ומתארים את נופי הגליל ואת פעולות המסיק והחקלאות, כאפשרות של יצירה רוחנית לאדם.