כל היצירות של מעיין שחר

 
עבודתי כוללת פרקטיקות פיסול, מיצב ורישום, כאשר אני מחפשת אחר חומרים, חפצים שגרתיים או רגעים יומיומיים בנאליים, שאני יכולה להתערב בהם, לשנות את הפונקציונאליות שלהם ולהמיר אותם למרחבים חדשים.