כל היצירות של מירי נשרי

 
אמנית בין תחומית המתגוררת ומלמדת בתל אביב.