כל היצירות של מירי דוידוביץ

 
עוסקת בחקירת הישראליות דרך צילום