כל היצירות של מירי דוידוביץ

 
העבודה היא חלק מפרויקט ארוך טווח בשם ״עיר שחורה״ שמטרתו לנסות לשנות את תדמית מבקשי המקלט מאפריקה בישראל