כל היצירות של מיכל ביבר

 
ציור המטבח הוא חלק מסידרה של תפנימים שנעשו בדירה שלי בתל-אביב. הפורמט הצר והמבט שמרמז על הצצה מתכתב עם ציורים אחרים בעלי נושא דומה. הצפיפות התל-אביבית והקירבה לדירות השכנים מעוררים סקרנות ופנטזיות. בציור המטבח אובייקטים פשוטים כמו המטלית וחתיכת מלפפון שנשכך ונוף הרחוב הניבט מהחלון