כל היצירות של מיכל ביבר

 
ציור מהתבוננות ופרשנות אישית. התבוננות ברחוב שממול ובבניינים דרך החלון