כל היצירות של מיכל ביבר

 
הליך העבודה שלי משלב ציור מהתבוננות החוצה, לרחוב ולשכנים ממול, יחד עם התבוננות פנימה, לדמויים שצומחים באופן בלתי מתוכנן.