כל היצירות של מיכל אורגיל

 
עובדת ישירות על הבד ללא סקיצות מוכנות מראש. מנצלת את ההתרחשויות האקראיות על הבד לטובת הדימוי הכללי שאני אוחזת בראשי