כל היצירות של מיכאל רורברגר

 
פסטל כניסוי סידרתי. דימויים שאולים. משחקי ילדות. תהליכים מתמשכים