כל היצירות של מיכאל ליאני

 
אני פועל מתוך רגש, ספונטניות, מנעד, תנועה, קצב ולבסוף שקט. מתוך כך נוצר מערך סימולטני שאינו נרטיבי היוצר פרספקטיבה חדשה המכילה מניפה של נקודות מבט. אני עובד בתווך בין סטילס לווידאו. למעשה בוחן את היחסים בין דימוי סטטי- קפוא לנרטיב קולנועי- נע. מתיך את שתי המדיות לכדי דימוי היברידי שמסרב להתמקם באופן מובהק באף אחד מן המדיות