כל היצירות של מור גל

 
עבודה זו, בהשראת החוברת "מתקני משחק בחצרו של קיבוץ", נוגעת בתחום שבין הילדות, המשחקיות והתום לבין הלידה והמעבר לבגרות