כל היצירות של מוחמד טוח'י

 
מוחמד טוח'י, לחם ושושנים