כל היצירות של מאג'דה חלבי

 
השפה הרישומית מהווה זהות אישית, שהיא גם מתארת קו אינדיבדואלי של פרט וגם אקט אוניברסלי של בן אנוש באותו זמן. עיקר העשייה האמנותית שלי סובבת סביב העיסוק בנושא הזהות במישוריה האישי והקולקטיבי, בתור אישה שגם שייכת למיעוט אתני מסוים, וגם נולדה, גדלה ומגדלת את בנותיה באיזור הגבול שמפריד בין שתי תרבויות השרויות במאבק