כל היצירות של ללי כץ

 
העבודות שלי חוקרות את היחס בין דימוים שתופסים אותי לבין הסביבה. את ההשראה שלי אני שואבת מלאכניס את הדימוים עלו לעולמי. תוך שימוש בגישה פשטנית אני מניחה צבעים ומשיחות מכחול. אני עובדת בצורה אינטואיטיבית וזה מאפשר לי לתפוס את המהות של אותו הדימוי ולעביר אותו לעולם הויזואלי שלי