כל היצירות של ליהי תורג'מן

 
עבודותיי עוסקות בחלל בהקשריהם המרובים תוך התייחסות למקום הספציפי בו נוצרו ולמרחב בו הן מוצבות. הציורים מתאפיינים בפורמטים לא שגרתיים ובקנה מידה גדול ולרוב הם תוצר של תהליכי עבודה ממושכים הכוללים טיפול אינטנסיבי בפני השטח של הבד או הנייר ובעיסוק בקנה מידה של הגוף מול העולם