כל היצירות של ליהי שני

 
יצירת הזהות העצמית באמצעות תרבות הצריכה ומושגי היופי העכשיווים, מניעים אותי ליצור אמנות מתוך החומרים הקיימים בשוק הצרכנות. אני מציבה אותם בקונטקסט חדש, אחר מייעודם המקורי ובכך משנה את משמעותם. אני רואה ברעיון הצריכה ההמונית כתוצר פסיכולוגי המשפיע על בניית הזהות העצמית והחברתית. הסדרה הדוקומנטרית של "המאה של העצמי", עיצבה במידת מה את גישתי אל הצריכה הבלתי נלאת בה אנו חיים