כל היצירות של ליאת אלבלינג

 
ליאת אלבלינג, לחם ושושנים