כל היצירות של ליאור יעיש

 
הציור הינו פריט מתוך סדרת עבודות המתעדות פעולת קריאה בקפה. הקריאות בוצעו בין השנים 2013-2015, וזאת באמצעות דיסציפלינה אשר הועברה בין כ-4 דורות של קריאה בקפה במשפחתי