כל היצירות של לוסי אלקויטי

 
מקור עבודתי בקולות הפנימיים רוחשים חיים, המחפשים דרך להתהוות, להיוולד. האמצעי: בעיקר דיו שחור. חוקרת את האפורים בהם מוצאת עולם ומלואו. הנושאים מהעולם הביומורפי. אני מחפשת מערכת כללים שתעמוד במבחן כל יצור חי