כל היצירות של לאה פריזנט אדלר

 
חלק ניכר מהעבודות קשור לעיסוק בעבודה סוציאלית בעמותת עלם הנותנת מענה לצעירים ונוער במצבי מצוקה מורכבים. המבט האחר לרחוב, לקרשים בו (שלעיתים תחליף לבית) לנייר שבו (לעיתים כרטיסי ביקור של מועדוני חשפניות) פחי האשפה שמייד מתחברים למזון, קשר ובטחון. כל הראייה המרחבית והרגישות הנוספת מעצם העיסוק באוכלוסיות שקופות ומודרות