כל היצירות של כרמל ברנע ברזנר ג'ונס

 
עבודותי חוקרות את רעיון התקשורת וחווית הצריכה דרך בחינת המרווחים המתקיימים בין החוויה האישית, הבין-אישית והקולקטיבית. כלומר, כיצד ניתן לייצר תוכן שחווית צריכתו תהיה אישית ואינטימית בצירוף אלמנטים קולקטיבים שיוכלו לחבר את צרכני היצירה למפגש משותף עם התוכן והשלכת עולמם שלהם ליצירה, בין אם במודע או לא.