כל היצירות של כרמל אילן

 
אני אוהבת נייר, תמיד אהבתי. אני אגרנית אובססיבית של טקסטים נטושים. העבודות שלי אינן נופלות להגדרות המקובלות של ציור או פיסול, אלא נעות במרחב שביניהן.