כל היצירות של כרמל אילן

 
אני אוהבת נייר, תמיד אהבתי. אני אגרנית אובססיבית של טקסטים נטושים. העבודה בנייר דורשת התייחסות לעדינות, הפריכות והשבריריות של החומר. הדימויים שלי צומחים מתוך שדות של נייר מקופלים, אשר הקריאה בהם הופכת להתבוננות.