כל היצירות של כרמלה וייס

 
העבודה "עדר" הינה מסדרת העבודות בספר האמן של כרמלה וייס "עורב לבן", בו עבודות שמן לצד איורי התנ"ך של גוסטב דורה עם קולאז'ים ורישומים. סדרת עבודות זו מקיימת משא ומתן עם התנ"ך כאשר וייס קוראת בו ומגיבה. זו איננה תגובה עיונית או אקדמית. זו תגובה אינטואיטיבית, אסוציאטיבית, הלוקחת לעצמה רישיון פואטי רחב לתמרון