כל היצירות של כרמלה וייס

 
מציגה סדרת עבודות דיו, מדיום חמקמק, באמצעותו בודקת וייס את גבולות הדימוי, האופן בו הוא הופך מזוהה ברגע אחד ומופשט ברגע אחר ובכך חוקרת את גבולות תפיסת המציאות. בעבודותיה מוצג עולם אשר שואב מן המציאות אך בעל חוקיות והגיון פנימי משלו. עולם התופס ופושט צורה ונע כמו כתמי הצבע, כשתהליך היצירה נמשך כמעט מעצמו