כל היצירות של יעל פלג צאלים

 
וקמת ופורמת בחומרים שונים. מתעניינת בפורמטים של סיפור, בפירוק ובבנייה מחדש. בהרכבה עצמית