כל היצירות של יעל פיבק אילן

 
העבודה צוירה בפנדה במסגרת דימויים של סיני שנעשו בשלוש השנים האחרונות כחלק מפרוייקט "חזרה לסיני"