כל היצירות של יעל דרייזין

 
הציור שלי מתאפיין בריבוי פרטים ציוריים וטקסטורות. בציורים שאני יוצרת מתוארים לרוב מושגים שקשורים בנשיות, טבע, זמן וחלל. הלקסיקון בו אני עושה שימוש מתפתח יחד איתי כשדימויים כמו: בית, אור, טמפרטורה, ריבוי טקסטורות ועוד, חושפים עולם שמשתנה יחד עם כל דמות וסיפור חייה. ניתן לומר שהעשייה האמנותית שלי מושפעת הן מהמציאות החיצונית שלי והן מזו הפנימית