כל היצירות של יעל ברלב

 
מנית רב-תחומית שעוסקת בריבוי טכניקות ומתחברת לעבודה המשלבת אמנות "גבוהה" אשר מתכתבת עם קראפט. בשנים האחרונות, עוסקת בנושא של מגדר וזהות דרך זיכרונות אישיים, בעזרת דימויים כמו בית, ילדה וחיות מפחידות