כל היצירות של יעל בלבן

 
פיתחתי שיטת רישום ספירלי מיוחד לי אשר מקורה בחתימת הפקיד הסובייטי על מסמך ריאבליטציה של סבי אשר הוצא להורג ב 1938 ושמו טוהר ב-1957