כל היצירות של יעל אורן

 
הציורים מבוססים על דימויים ריאליסטיים, המצויירים מהסתכלות או מצילום. דימויים אלו הם אבני הבניין מהם מורכב הציור. ההגיון הפנימי המרכיב את הדימויים לכלל יצירה שלמה אינו בהכרח ההגיון המקובל בציור ריאליסטי ואינו מנסה לייצר שיקוף של הסתכלות אלא תמונת עולם מורכבת שההתבוננות בטבע היא רק אחד ממרכיביה