כל היצירות של ינאי סגל

 
אמן ישראלי שחי ויוצר בתל אביב. עבודותיו עוסקות בין השאר בגישור על פערים - בין המופשט לפיגורטיבי, בין התקשורתי לסתום ובין המקומי לאוניברסלי