כל היצירות של יוכי נגב

 
העבודה מתוך סדרת עבודות המשלבות צילומים שאני מצלמת מנופי הארץ , עליהם מצוריים בטכניקה מעורבת, מוטיבים הלקוחים ממעשה רקמות של נשים בארץ. הדיאלוגים מציעים מבט אחר על על כוחם של הצדדים והשפעתם זה על זה