כל היצירות של יוחנן הרסון

 
הציור הוא מסדרה של עבודות של קו וכתם בזמן הסגר, לרקוד ולשחרר. צריך לפתוח את עצמנו לטוב, תקווה ואהבה, כולנו