כל היצירות של יואב הירש

 
עובד על פיתוח שפה אישית הנגזרת מאוסף מיתולוגיות וריטואלים שטוויתי ביני לבין עצמי, תוך שאני מבסס ומשכלל את יכולותיי כאמן, וכצייר בפרט