כל היצירות של יואב הירש

 
אמן רב תחומי. עובד על פיתוח שפה אישית הנגזרת מאוסף מיתולוגיות וריטואלים שטוויתי ביני לבין עצמי, תוך שאני מבסס ומשכלל את יכולותיי כאמן, וכצייר בפרט. הגעתי לתובנה כי המחיצות המסורתיות בין מדיומים הופכות במובנים מסוימים לפחות רלוונטיות לעבודתי, בעיקר לאור אופייה הפלואידי לתפישתי של האמנות כיום. אני שואף להכניס את הפלואידיות הזו לתוך העבודה שלי ולהיות קשוב למדיום הספציפי אותו מבקשת כל עבודה.