כל היצירות של יואב היינבך

 
רישומים אלו נעשו מהתבוננות תוך כדי שיטוט ברחובות תל אביב