כל היצירות של טל ירושלמי

 
הציור מתחיל במפגש של אש ובד הציור שמפייח דימוי של ציפור (מתוך פסיפס בבית כנסת מהמאה ה 5 לספירה). כל מה שמצוייר לאחר מכן מתיייחס לשאריות השריפה