כל היצירות של טליה תמיר

 
קליפות הביצים השבורות מסמלות שבר אך בעזרת הפיכתן לקסומות אני מנסה לגרום לצופה לרצות לחברן לכדי שלם. בציורי הביצים בולט הניגוד של חלקי הקליפה השבורים אל מול החלמון השלם וכן רכותו אל מול קשיותן של הקליפות שעטפו אותו אך לפני רגע