כל היצירות של טליה רז

 
אני מציירת בטכניקה של שמן על בד, ציור פיגורטיבי, אקספרסיבי, המבוסס על צילומים. בציורים מפורק הדימוי למרכיבים הויזואליים שלו כאמצעי לעיסוק בשאלות ציוריות. הציורים יוצרים יחד עולם ילדי שיש בו מן החלום, ההזיה והסיוט, אך מתבסס על חלקי מציאות. חלקים ממנו לקוחים ממצבים רגשיים שאני זוכרת כילדה, חלקים משברי חלומות מפעם ומהיום, וחלקים מדימויים שספגתי מהרחוב, מהקולנוע, מהחדשות או מסיפורים שסופרו לי