כל היצירות של טליה רז

 
עובדת בהשראת הציור האקספרסיוניסטי הגרמני של תחילת המאה שעברה, ומושפעת גם מניאו-אקספרסיוניזם של שנות השמונים: צבעוניות דשנה ועמוקה, עבודת מכחול אינטנסיבית, דחיסות חומרית ורגשית, קרבה חזקה לטבע ומודעות לארוס הגלום בו