כל היצירות של טובה פסח

 
עושה שימוש בדימוי הארנב לאפיין כל תהליך שאני עוברת במהלך חיי, אמנית רב תחומית, משלבת בין חומרים. החומר יוצר את הרעיון ומייצג אותו.