כל היצירות של חמוטל אתר

 
בעבודותיי אני מעבדת את האופן בו אני פוגשת את העולם שסביבי. הרישום בעיפרון מתווך עבורי תחושות ומחשבות שהרבה פעמים אין להן מילים. אני חושבת שהרישום כבסיס למדיומים נוספים בהם אני פועלת כמו אנימציה ו-וידאו מאפשר לי חופש חקירה שמהלך בין המציאות הגשמית ובין הנפש שאין לה צורה אחת