כל היצירות של חוה פוליבודה

 
אני מציירת דימויים המייצגים את הווי הארץ ודימויי רקמה של דתות שונות השלובים אלה באלה