כל היצירות של חוה זילברשטיין

 
החריטות והצריבות בפלטות האלומיניום והאבץ, נמרחות בצבע ונכבשות אל מול נייר לח יוצרות את התחריט. המוטיבים הנלקחים מהטבע הופכים בעבודותי לצורות, קווים, כתמים ומרקמים המבטאים דיאלוג שאני מנהלת עם הפלטות, על תכונותיהן ולבסוף ההתרגשות אל מול המכבש