כל היצירות של זויה צ'רקסקי

 
זויה צ'רקסקי, מדף בספריה הלאומית בירושלים, 2023, תערוכת לחם ושושנים 18